Παραρτήματα – Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση άρθρων για το περιοδικό Κοινωνίας Δρώμενα

Πρόσκληση για υποβολή άρθρων

στο περιοδικό Κοινωνίας Δρώμενα

 

Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Κοινωνίας Δρώμενα αποτελεί μια προσπάθεια των μελών του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διαμόρφωση ενός επιστημονικού πεδίου επικοινωνίας, προβληματισμού και κριτικών θεωρητικών προσεγγίσεων πάνω σε διαχρονικά αλλά και σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, ζητήματα μεθοδολογίας και έρευνας των κοινωνικών επιστημών καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με τον ενεργό ρόλο και τη θέση των κοινωνικών επιστημών στη κοινωνία της εποχής μας.

Η έκδοση του περιοδικού είναι τακτική, διευθύνεται από την Συντακτική και επικουρείται από μια ευρύτερη Επιστημονική Ομάδα. Το περιοδικό απευθύνεται στους κοινωνικούς επιστήμονες και σε όλους τους ενεργούς πολίτες, αλλά και σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι κοινωνικές επιστήμες, όσο και οι πολίτες στη σύγχρονη πραγματικότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, καλούνται όλοι όσοι θέλουν να υποβάλλουν άρθρα για δημοσίευση κατόπιν κρίσης ή θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση. Επίσης, προσκαλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες της αξιολόγησης κειμένων ως μέλη της Επιστημονικής Ομάδας.

 

«Νέοι και Πολιτική Ταυτότητα» είναι το κεντρικό θέμα του 3ου  τεύχους του περιοδικού Κοινωνίας Δρώμενα. Εύκολα διαπιστώνει κανείς μέσα από μια ιστορική αναδρομή, ότι οι νέοι αναμφίβολα κατέχουν την δική τους ξεχωριστή θέση στη πολιτική ιστορία όχι μόνο της Ευρώπης αλλά ολόκληρου του κόσμου. Στόχος του τεύχους αυτού είναι η προσπάθεια μιας συνολικής και συνεκτικής κατανόησης της σχέσης των νέων με την πολιτική στην εποχή μας. Δεδομένου ότι οι νέοι δεν αποτελούν μια ενιαία, ομοιόμορφη και αμιγής ολότητα, μέσα από τα παρακάτω επίκαιρα ερωτήματα γίνεται πιο συγκεκριμένο το θέμα του τεύχους αυτού.

 

Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχέσης των νέων ανθρώπων και της πολιτικής στην εποχή μας; Συμμετέχουν οι νέοι στα πολιτικά δρώμενα της «σύγχρονης κοινωνίας» και με ποιον τρόπο; Μπορεί να αποτυπωθεί και με ποιον τρόπο η αποξένωση ή η συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή; Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται σήμερα η πολιτικοποίηση των νέων μέσα στους χώρους πολιτικής ζύμωσης και συγκρότησης ταυτοτήτων; Ποια η σχέση των νέων με τα υπαρκτά κοινωνικά κινήματα και τις υπαρκτές ιστορικά μορφές συλλογικής δράσης; Πως η πολιτική κρίση επηρεάζει τη διαμόρφωση πολιτικής ταυτότητας στους νέους; Οι νέοι ως μηχανισμός προόδου ή και οπισθοδρόμησης μέσα στον χωροχρόνο, μέσα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα .

 

Πέρα από το κεντρικό θέμα του τεύχους θα φιλοξενηθούν άρθρα που πραγματεύονται και ζητήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να αποστείλουν τα άρθρα τους έως την 20η Φεβρουαρίου του 2015 λαμβάνονται υπόψη τις παρακάτω οδηγίες.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ

 

Τα κείμενα που υποβάλλονται προς δημοσίευση πρέπει να είναι πρωτότυπα, δηλαδή να μην έχουν υποβληθεί ή δημοσιευθεί σε άλλη ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση. Προτείνεται  να ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα:

Ερευνητικές μελέτες ή άρθρα (3.000 -5.000 λέξεις)

Κείμενα γνώμης (2.000 λέξεις)

Επιστολές προς τη Συντακτική Ομάδα (400 λέξεις)

Βιβλιοκρισίες (500 λέξεις)

 

Τα κείμενα προς δημοσίευση αποστέλλονται στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Windows στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: thess@sociologists.gr

 

Κάθε κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει: 1) τον τίτλο, 2) το/α ονοματεπώνυμο/α του/της/των συγγραφέα/ων. Κάθε ονοματεπώνυμο συνοδεύεται από την ιδιότητα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέα, εφόσον αυτός/ή το επιθυμεί. Προσθετικά οι ερευνητικές μελέτες ή άρθρα πρέπει να συνοδεύονται από μία περίληψη (80-100 λέξεων) στην ελληνική γλώσσα και 3-8 βασικές έννοιες (λέξεις – κλειδιά).

 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο και στο τέλος του άρθρου πρέπει να ακολουθούν το APA style (6η έκδ., 2010). Οι υποσημειώσεις πρέπει να παρατίθεται στα υποσέλιδα. Οι δείκτες των υποσημειώσεων αναγράφονται με αριθμούς. Οι τίτλοι του άρθρου, των υποενοτήτων, των πινάκων και των διαγραμμάτων δίνονται με bold.

 

Κατά την αποστολή των άρθρων πρέπει  να δηλώνεται: α) εάν έχει υπάρξει οικονομική στήριξη και να αναφέρεται ποια είναι αυτή , β) ότι δεν υπήρξαν αντικρουόμενα συμφέροντα σχετικά με το υλικό της έρευνας που υπεβλήθη προς δημοσίευση και γ) ότι οι συμμετέχοντες  της έρευνας έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπεριληφθούν στην έρευνα αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν για την ερευνητική διαδικασία.

 

Με την υποβολή ενός κειμένου προς δημοσίευση παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης στο συντάκτη και εκδότη. Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό διατηρούνται για το/η συγγραφέα. Η δημοσίευση ενός κειμένου δεν υποδηλώνει την αποδοχή των απόψεων του/της συγγραφέα από τη Συντακτική και Επιστημονική Ομάδα.

 

Τα άρθρα κρίνονται στη βάση της επιστημονικής επάρκειας. Η Συντακτική Ομάδα αποστέλλει τα άρθρα, ανώνυμα, σε δύο τουλάχιστον κριτές της Επιστημονικής Ομάδας. Η Συντακτική και Επιστημονική Ομάδα διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη δημοσίευση ενός άρθρου αν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό απηχεί προσβλητικά σχόλια ή υποστηρίζει απόψεις οι οποίες κατευθύνονται εναντίον μιας μειονότητας ή αν είναι εκτός θεματικής.

 

Γράφει ο/η Ad Min 

11.05.07

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Το νέο Δ.Σ. που απαρτίζεται από τους Δρ. Χρήστος Ρουμπίδης Πρόεδρο,Γιάννη Γκαβανίδη  Αντιπρόεδρο, Φραγκόπουλο Γιάννη  Γ. Γραμματέα, την Σιδηροπούλου Δήμητρα Ταμία και την Μαρία Πολύζου, ειδική Γραμματέα

e-mail: gianniso@otenet.gr και zeangr@yahoo.gr
web: http://thess.sociologists.gr/

ΛΑΡΙΣΑ:
Πουτσιάκας Νίκος (2410 250757, 6977 259214)
e-mail: nikospou@panafonet.gr
Ν.Παπαδημούλης, Ζιώγα Χρυσούλα (241 579741, 693 6799557)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ:
Πρόεδρος: Καλαβρουζιώτης Λάμπρος (26310 51537, 6945303191)
e-mail: dmargara@hotmail.com
Γραμ.: Χειμαριώτης Δημήτριος (26410 25981-25130)
Ταμίας: Βλάχου Γεωργία (26410 53548)
Κώτση Ουρανία (26310 24062-26721)

ΠΙΕΡΙΑ:
Μαρινοπούλου Βούλα (23510 91147)
Σπυριάδου Γιώτα (23510 30169)
Κασίμης Πέτρος (23510 35286)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
Πρόεδρος: Παπαπέτρου Βούλα (26510 28098)
Γραμματέας: Παπαδημητρίου Χρήστος (26510 93920)
e-mail: cpapadim@in.gr
Ταμίας: Φερεντίνος Γιάννης (26510 23654)

ΦΘΙΩΤΙΔΑ:
Μακρή Ντίνα (22310 23560-28275,6932 599252, FAX.42315)
e-mail: kesip@dide.fth.sch.gr
Ζιώγας Χρήστος,
Τερτίπης Παναγιώτης (22310 42220,6977 740136) Γουλάκου Δώρα (22310 79818)

ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ:
Καραγιαννοπούλου Γκέλυ (26450 23944)
e-mail: pgassios@otenet.gr
Πανταζή Αναστασία (6977 013244)

ΧΑΝΙΑ:
Φραγκομιχελάκης Μιχάλης (28210 46394)
Λούμπος Βασίλης (28210 52985)
e-mail: baslub@yahoo.gr
Μαραγκουδάκη Μαρία (28210 88640)

ΑΧΑΪΑ:
Αθανασούλιας Αλέκος (2610 310035)
e-mail: alathan@sch.gr
Αντωνιάδης Δημοσθένης (2691026566)
Δουκλιάς Κώστας (2610 450243)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ:
Παναγιωτάκη Μαρία (2810 223408, 6974 826929)
e-mail: mariapan@sch.gr
Κολυβάκης Αντρέας, Καμπιτάκη Αργυρώ (2810 324836)

ΜΕΣΣΗΝΙΑ:
Πρόεδρος: Μαγριπλής Δημήτριος (27610 24872, 6977 950804)
e-mail: dimagrip@teikal.gr
Γραμ.: Μπούρα Γιώτα (27210 84719)
Ταμίας: Κακλή Άννα-Μαρία (210 85795)

ΜΑΓΝΗΣΙΑ:
Μαλλιαρού Μίνα (24210 51705)
e-mail: mina_mal@hotmail.com
Αρβανιτοπούλου Σμαράγδα (24210 52463)
Πολατίδου Ειρήνη (24210 82566)

ΆΡΤΑ:
Καρέζος Γεώργιος (26810 29070, FAX:26810 77994)
Μπρισένιου Ευαγγελία,
Καλόγερος Κωνσταντίνος (26810 27342), .

ΚΟΡΙΝΘΟΣ:
Θελερίτη Σοφία (27420 33900)
e-mail: theleriti@sch.gr
Χρυσομαλλίδου Ιουλία (27410 83967)
Βαρδουνιώτου Σταυρούλα (27410 53126)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ:
Κρανιώτης Θανάσης (24410 67574)
Ζουλούμης Αλέκος (24410 29891)
Κατσιγιάννη Ελένη (24410 26640)
Μάντζος Άρης (24410 20259)

ΤΡΙΚΑΛΑ:
Καλούσιος Απόστολος (24310 94485)
e-mail: mesiakaris@panafonet.gr
Σιώμου Στέλλα (24310 73163)
Καλλιάρα Κατερίνα (24310 75555)

ΣΕΡΡΕΣ:
Πρόεδρος: Ιωαννίδης Νίκος (23210 21448, 6946 830016)
Γραμ.: Κάλιου Θάλια (2310 65146, 697 2644609)
Ταμίας: Τζελάλη Κατερίνα (2310 3978-55832)

ΗΜΑΘΙΑ:
Πρόεδρος: Μοσχόπουλος Τάσος (23310 66306)
Γραμ.: Ιωσηφίδου Ελισάβετ (23310 71366)
Ταμίας: Μαργαρίτη Τέτα (23310 67980-1)

ΚΟΖΑΝΗ:
Μπαλάφας Γιάννης (24610 42110, 6972 719944)
e-mail: papanota@in.gr
Δάκης Χρήστος (24610 37366-38240)
Πάτσιου Αναστασία (24610 24201)
Σιούμπουρας Βαγγέλης (24620 22998-23873)

ΛΑΚΩΝΙΑ:
Κυριακοπούλου Γεωργία (27310 21319-24653)
e-mail: antoniskekes@freemail.gr
Τριτάκη Αναστασία (27310 572200-57247), Πλειώτας Χρήστος (27310 82609)
Χίου Μαρία
Περδίκη Παναγιώτα

ΠΕΛΛΑΣ:
Πρόεδρος: Κάζογλου Αυγή (23820 21502, 6944812561)
Γραμ.: Κελέση Δήμητρα
Ταμίας: Μπαρουφλής Γιώργος
Υπό Ίδρυση:

Φλώρινα:
Θεοδωρίδης Αβραάμ (23860-24020)

Κέρκυρα:
Παπαίωάνου Μαρία (26610- 47234)

Καβάλα:
Χαλκίδου Αναστασία (2510-392286)

Βοιωτία:
Μακρόγλου Κρινούλα (22620-23018, 28420, 0972 908460)

Δωδεκάνησα:
Καραγιάννη Χριστίνα (22410-36369)

Ηλεία:
Γιαννοπούλου Αντωνία (26220-28086)

Έβρος:
Χατζηισαάκ Αναστασία (25510-91425)

Αργολίδα:
Ψυχογυιός Γιώργος (27510-21197)

Καστοριά:
Ρήμος Κώστας (24670-25094)

Κυκλάδες:
Αβραμοπούλου Δέσποινα (0932-892444), Γιώργος Μάλλης (22870-22490, 0972 987969)

Νησιά Αιγαίου:
Ταγαρούλια Στέλλα (22510-20133), Κουτσοδήμος Αθανάσιος(227300-87421)

Ζάκυνθος:
Στραβοπόδης Τίμος (26950-42014)

Ροδόπη:
Τσαούση Μαρία (25310-36325)

Δράμας:
Παρασίδου Δέσποινα (252100-23727)

Εύβοιας:
Σταματίνη Ελένη (222100-76324)