ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Άρθρο Ιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ: Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία:

 «Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων», και έδρα την Αθήνα.