ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αθήνα 02-12-18

  Αριθ. Πρωτ/18/02-12-18

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ εν ενόψει των εκλογών, η Γενική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 (1η ορίζεται η 2/12/2018) Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.30,στο χώρο  του ΚΕΑΤ Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως) και Σπάρτης, Καλλιθέα.

Εκτός από τον απολογισμό, θα εκλεγεί και η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις επικείμενες εκλογές.

Η παρουσία σας είναι χρήσιμη και ελπίζουμε δυναμική. Θεωρούμε την παρουσία σας απαραίτητη, ενόψει θετικών αλλαγών κι εξελίξεων για τον κλάδο και την ειδικότητα μας

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ

       H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                Ευαγγελία Τσαπατσάρη                                                 Ηλίας Υφαντής

 Αριθ. Πρωτ.  2/23-03-2018

                                                                                     Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Η αυτονόητη ανάγκη στελέχωσης των ΚΕΣΥ με Κοινωνικούς Επιστήμονες

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία νέων Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων οφείλει να υπενθυμίσει την αυτονόητη ανάγκη ένταξης των κοινωνικών επιστημόνων σε οποιαδήποτε Υποστηρικτική Δομή αποβλέπει στην κάλυψη ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Θεωρούμε σαφή παράλειψη την απουσία των σπουδών στην κοινωνιολογία και στην κοινωνική πολιτική από τα ρητώς αναφερόμενα ως επιθυμητά προσόντα για τη στελέχωση Δομών όπως τα ΚΕΣΥ. Παράλειψη, η οποία συνεχίζει τη λανθασμένη και παράδοξη κατάσταση που ισχύει έως σήμερα για Δομές όπως οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων.

Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση παραμένουν ελλιπείς χωρίς την κοινωνιολογική οπτική που επιτρέπει την κατανόηση και την ερμηνεία των συμπεριφορών και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου[1]. Τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Υποστηρικτικές Δομές είναι στη βάση τους κοινωνικά. Στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, ανέχειας, μισαλλοδοξίας, ρατσισμού, βίας και αποδυνάμωσης των παραδοσιακών δικτύων υποστήριξης, μετασχηματισμού των οικογενειακών δομών, η εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να παραβλέπει το δυναμικό των εργαλείων της κοινωνιολογικής επιστήμης.

Οι Κοινωνιολόγοι και οι Επιστήμονες Κοινωνικής Πολιτικής είναι κατεξοχήν σε θέση να ανταποκριθούν σε υπαρκτές και ουσιώδεις ανάγκες των Υποστηρικτικών Δομών, δεδομένου ότι η επιστημονική τους κατάρτιση τους επιτρέπει, ενδεικτικά:

·         να εντοπίζουν αιτιακές σχέσεις αναλύοντας  την κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων  σε συνάρτηση με τα κοινωνικά γεγονότα, τους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές αλλαγές,

·         να διεξάγουν έρευνα στο μακρο-επίπεδο και στο μικρο-επίπεδο

·         να είναι ενήμεροι/ες για τις διαδικασίες των κοινωνικών μετασχηματισμών

·         να έχουν γνώση των μηχανισμών αναπαραγωγής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και της επίπτωσης των τελευταίων στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών,

·         να γνωρίζουν την επίδραση της κοινωνικοποίησης και των πολιτισμικών παραμέτρων στη διαμόρφωση των αξιών και της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών,

·         να έχουν γνώση της δυναμικής των ομάδων στο σχολικό πλαίσιο,

·         να αναγνωρίζουν τη λανθάνουσα επενέργεια των στερεοτύπων και να  προωθούν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα,

·         να εντοπίζουν αιτιακούς παράγοντες στα κοινωνικά δίκτυα των συμβουλευομένων, όπως πράττουν από ετών οι Κλινικοί Κοινωνιολόγοι [2]

·         να σχεδιάζουν και να υλοποιούν παρεμβατικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ο συμβουλευτικός ρόλος των Κοινωνιολόγων στην εκπαίδευση είναι εξάλλου κατοχυρωμένος με το Προεδρικό Διάταγμα 159 (Φ.Ε.Κ. 199/1.10.2009, τ. 1), σύμφωνα με το οποίο μπορούν να στελεχώσουν την εκπαίδευση «ως κοινωνιολόγοι σύμβουλοι», με αντικείμενο την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων της σχολικής ζωής.

Η –ούτως ή άλλως προφανής- αναγκαιότητα της συμμετοχής τους στο έργο των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων έχει επισημανθεί και από την έκθεση της, αποτελούμενης από υπευθύνους ΣΣΝ, Ομάδας Εργασίας που εξέδωσε το 2009 το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, για την αποτύπωση των ζητημάτων και των προοπτικών του θεσμού.

Τέλος, ας ληφθεί υπόψη ότι η ένταξη των Κοινωνιολόγων/Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στα στελέχη των Υποστηρικτικών Δομών είναι εφικτή από κάθε πλευρά, δεδομένου ότι η εκπαίδευση διαθέτει ήδη πλούσιο δυναμικό Κοινωνικών Επιστημόνων έμπειρων στη σχολική τάξη.

Μετά τα παραπάνω, ζητούμε οι βασικές σπουδές στην Κοινωνιολογία ή την Κοινωνική Πολιτική (πρώην κλάδος ΠΕ10) να συμπεριληφθούν ρητά στα επιθυμητά ακαδημαϊκά προσόντα και να μοριοδοτηθούν επαρκώς κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών, εκπαιδευτικών ή μη, που θα στελεχώσουν τα ΚΕΣΥ.

 Οι Κοινωνιολόγοι και οι Επιστήμονες Κοινωνικής Πολιτικής μπορούν να έχουν σαφείς αρμοδιότητες στη διεπιστημονική ομάδα των Υποστηρικτικών Δομών. Συγκεκριμένα :

·         Να συντονίζουν και να διενεργούν έρευνες για την ανίχνευση του κοινωνικού προφίλ και των αναγκών μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών. Η έρευνα μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για τις συμπεριφορές και σχέσεις στον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο: Δομικοί φραγμοί και εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση, υποκουλτούρες και ομαδοποιήσεις των νέων βάσει πολιτισμικών και άλλων χαρακτηριστικών, κώδικες επικοινωνίας, οργάνωση του ελεύθερου χρόνου, αντιλήψεις, στάσεις και αξίες, οικογενειακά σχήματα. Η δράση δεν μπορεί παρά να θεμελιώνεται στην επιστημονική γνώση.

·         Να αξιοποιούν την κοινωνιομετρία για την αποκάλυψη των μοτίβων σχέσεων μέσα στη σχολική τάξη και την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης στους/τις εκπαιδευτικούς. Το κοινωνιόγραμμα αποτελεί γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο της εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας, με σκοπό την ανίχνευση ηγετών, ομαδοποιήσεων και μοναχικών μελών στην τάξη[3].

·         Να διερευνούν με την κοινωνιολογική οπτική το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον παιδιών που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας και εκφοβισμού, σχολικής διαρροής, εθισμών, αντι-κοινωνικής συμπεριφοράς,  μέσα από την ανάλυση του οικογενειακού/συγγενικού πλαισίου τους, των κοινωνικών δικτύων ομοτίμων και των μοτίβων συμπεριφοράς  στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης, να αξιοποιούν τα εργαλεία της επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, για τη διαχείριση των συγκρούσεων.

·         Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αποτιμούν παρεμβάσεις και προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων, πάντα σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και με αποδέκτες μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικούς. Φαινόμενα όπως η σχολική διαρροή, η απόρριψη της διαφορετικότητας. οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες, η μισαλλοδοξία και η έλλειψη ανεκτικότητας, ο εκφοβισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η άκριτη χρήση του διαδικτύου, οι έμφυλες διακρίσεις και η έμφυλη βία, αποτελούν προνομιακά πεδία δράσης της κοινωνιολογίας,.

·         Να υποστηρίζουν επιστημονικά την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών στα σχολεία.

·         Να διαμορφώνουν δίκτυα συνεργατών φορέων.

·         Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

·         Να ενημερώνουν τη σχολική κοινότητα σε σχέση με καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

·         Να οργανώνουν δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

·         Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις για την κοινωνικοοικονομική υποστήριξη των παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

·         Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινωνικής/εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Σε μία περίοδο κατά την οποία επιδιώκεται η αναδιοργάνωση των Δομών που θα υποστηρίζουν το ελληνικό σχολείο, αναμένουμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα αντιληφθεί τους τρόπους με τους οποίους το όλον (κοινωνία) επιδρά στο επιμέρους (σχολείο) και θα αξιοποιήσει, έστω και τώρα, το δυναμικό των επιστημόνων που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην υπόθεση της διαμόρφωσης του σχολείου που οραματιζόμαστε∙ ενός σχολείου που θα αποδίδει έμφαση στην υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, σε ένα πλαίσιο που θα ευνοεί την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ως πηγής πολλαπλών γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ζητημάτων της σχολικής κοινότητας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για διάλογο επί των προτάσεών μας.

Το παρόν συνυπογράφεται από τον Σύλλογο Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.K

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ                                 ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ


[1] Sklar, B. (1972), The school sociologist: A new role for the public school. Interchange, 3(4), 79-86. Επίσης, Bayhan, V. (2014). The role and function of school sociologist in guidance system. European Journal of Research in Education. 2 (2), 271-275.

[2] Macionis, J. (1994). Sociology: The Basics. New Jersey: Prentice Hall Inc.

[3] Moreno, J. L. (1953). Who shall survive? Foundations of sociometry, group psychotherapy and socio-drama. Oxford, England: Beacon House. Επίσης, Πυργιωτάκης, Ι, (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΣΕΚ 9-12-2017

Τα θέματα που έχουμε για σήμερα είναι: .

1.Απολογισμός δράσης και ενεργειών και οι προτάσεις για περαιτέρω δράσεις

2.Οικονομικός απολογισμός  

3.Ενημέρωση από τις Επιτροπές του ΣΕΚ (Παιδείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ειδικής Αγωγής, Υγείας, Συμβουλευτικής κ.α.)

4.Η κατ’αρχήν έγκριση για την διερέυνηση της μετεξέλιξης του ΣΕΚ σε Ν.Π.Δ.Δ.

 

Αρχικά θελήσαμε να αναδιοργανώσουμε την λειτουργία του κεντρικού ΣΕΚ ,το μητρώο,καθώς και την λειτουργία των παραρτημάτων,κάτι που επευτεύχθη σε μεγάλο βαθμό ,και για το οποίο αναλυτικά θα σας μιλήσει η υπέυθυνη Διονυσία Τριπολίτου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ξεκινήσαμε με την ανάγκη να διαχειριστούμε τον αποκλεισμό της ειδικότητας από τα ΚΕΚ και τις δομές στηριξης μεταναστών και προσφύγων και  «ΤΟΜΥ»

 • Εγιναν παρεμβάσεις με επιστολές και τηλεφωνική επικοινωνία στα Υπουργεία:Εργασίας ,Υγείας και Παιδείας,καθώς και στο ΚΕΕΛΠΝΟ και στον ΟΑΕΔ από όπου και πήραμε μόνο την διαβεβαίωση ότι οι Κοινωνιολόγοι δεν αποκλείονται παρά μπορούν να συμμετέχουν ως ΠΕ …έχουμε ζητήσει συναντήσεις  με τους αρμόδιους κάθε φορέα.Παρόλαυτά άνοιξαν 3 θέσεις Κοινωνιολόγων στο Υπ.Τγείας
 • Απεστάλη επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την άνιση μεταχείριση Κοινωνιολόγων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έπειτα από σχετικό αίτημα των εργαζομένων συναδέλφων στον εν λόγω φορέα.
 • Εγινε επικαιροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα τρία Πανεπιστήμια και προχωράμε στηνδημιουργία των αρμοδιοτήτων μας
 • Πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με το τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου και το Συντονιστικό Φορέων Ειδικής Εκπαίδευσης .διημερίδα στις 3 και 4 Νοεμβρίου με θέμα :«Το συν+ στη Συνεκπαίδευση: Κατανόηση, Συμπερίληψη, Αποδοχή»
 • Συμμετοχή του ΣΕΚ ως εταίρου στο πρόγραμμα ECOMOBILITY σε όλα τα γυμνάσια και FREEMOBILITY για ΑΜΕΑ.
 • Παρεμβάσεις Σ.Ε.Κ. και εξελίξεις στον τομέα της Ειδικής Αγωγής: αύξηση προσλήψεων Κοινωνιολόγων, συμμετοχή Σ.Ε.Κ., δημιουργία νέας δομής υποστήριξης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής με την πιθανή συμμετοχή Κοινωνιολόγων, θέσεις κοινωνιολόγων στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Παρεμβάσεις Σ.Ε.Κ. και εξελίξεις στον τομέα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: .Ενημέρωση Δ.Σ. για προσλήψεις συναδέλφων σε θέσεις αναπληρωτών καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για ανησυχητικές εξελίξεις όπως, η προδιαγραφόμενη κατάργηση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ).
 • Συμμετοχή στα προγράμματα ΛΑΕΚ της Αθήνας πλέον
 • Αποφασίστηκε η μεταστέγαση των γραφείων του Σ.Ε.Κ. στην οδό Βεραντζέρου ύστερα από πρόταση του αντιπροέδρου κ. Χατζηχαραλάμπους, αφού πρώτα διερευνηθεί η καταλληλότητα των χώρων αυτών και επισημοποιηθεί η συμφέρουσα πρόταση που μειώνει κατά πολύ τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου. Ο χώρος αυτός θα μπορεί να μελετηθεί στις αρχές Ιουνίου όταν και θα μείνει ελεύθερος.
 • Δημιουργείται η νέα ιστοσελίδα η οποία θα είναι έτοιμη τα Χριστούγεννα
 • Συμμετοχή του συλλόγου σε εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus
 • Επικοινωνία Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων με το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων: ο Σύλλογος εντάχθηκε στους αρμόδιους/ειδικούς φορείς (και) για θέματα Ισότητας.

 

 • Εκπροσώπηση Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ. στο 13ο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Καλλιθέα στις 7-8 Ιουλίου 2017
 • Πρόταση για διοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολόγων στη μνήμη του Καθηγητή κ. Ζήση Παπαδημητρίου. Το θέμα θα συζητηθεί ξανά μελλοντικά.
 • Τελος έχουμε θετικές προοπτικές για τη δημιουργία παραρτημάτων στη Μυτιλήνη και στα Ιωάννινα
 • Συνδιοργάνωση με το τμήμα Κοινωνιολογίας Ημερίδας και το Γραφείο Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου  με θέμα: Επαγγελματικές  διέξοδοι του κλάδου τον Μάρτιο
 • Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης με ΚΕΕΛΠΝΟ και ΚΕΘΕΑ σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Πρόληψης και Αγωγής Υγείας (Απρίλιος ή Μάιος 2018
 • Μας προταθηκε να συμμετέχουμε σαν συνδιοργανωτές στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης:«Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση».
  Διοργάνωση: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Hellenic Sociological Society και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
 • Αποφασίστηκε να σταλεί Επιστολή προς τους/τις Προέδρους των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνιολογίας (Παντείου, Παν. Κρήτης, Παν. Αιγαίου) για τη συνεργασία των Τμημάτων με τον Σύλλογο, με σκοπό την ενημέρωση/επικοινωνία περί των ενεργειών/εκδηλώσεων του Συλλόγου, την προσέλκυση νέων μελών, την ανάδειξη πεδίων συνεργασίας.Ηδη από την Κρήτη έχουμε θετική ανταπόκριση σε προφορικό επίπεδο τουλάχιστον!
 • Προγραμματίζουμε την Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα (Ποιότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα σχολεία, διαχείριση θυμού, ενημέρωση και διαχείριση θεμάτων μεταναστευτικού και προσφυγικού χαρακτήρα, η κοινωνιολογία στην μέση εκπαίδευση -ρόλος, χαρακτήρας, δραστηριότητες-Οργάνωση ημερίδας ενημέρωσης για την ειδική Αγωγή κ. ά.
 • Προγραμματισμός συνάντησης γνωριμίας και διερεύνησης πεδίων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ. και εκπροσώπων Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ). 

 


 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου η 10η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου και ήταν παρόντες και παρούσες οι παρακάτω:

Η Πρόεδρος Ευαγγελία Τσαπατσάρη,  ο Αντιπρόεδρος Στρατής Χατζηχαραλάμπους, ο Ταμίας Ζήσης Σκουλίδης, ο Γ. Γραμματέας Ηλίας Υφαντής, ο υπεύθυνος για θέματα Παιδείας Άκης Κατσούλας, και  ο υπεύθυνος Ειδικής Αγωγής Παναγιώτης Σταμάτης. Την συζήτηση παρακολούθησε και το μέλος του Συλλόγου Βασιλική Γεωργάκη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν κατά σειρά τα παρακάτω και πάρθηκαν και οι αντίστοιχες αποφάσεις.

1.       Διεθνής Συνδιάσκεψη Κοινωνικών Επιστημών. Επικυρώθηκε από όλα τα παρόντα μέλη η συμμετοχή μας στην Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 07 Μαΐου και κρίθηκε απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή μας με προτάσεις  και θέσεις.

2.       Ανοιχτή Συζήτηση- Στρογγυλό Τραπέζι στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στις 29 Μαρτίου.  Αποφασίστηκε η συμμετοχή μας στο συνέδριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έπειτα από πρόταση του καθηγητή κοινωνιολογίας κ. Παπαδόπουλου και ορίστηκε να εκπροσωπήσουν τον Σύλλογο, η Πρόεδρος Λία Τσαπατσάρη, ο Αντιπρόεδρος Στρατής Χατζηχαραλάμπους, ο Θανάσης Θεοφιλόπουλος και ο Άκης Κατσούλας.

3.       Βοήθεια στο σπίτι:  Η πρόεδρος του Συλλόγου Κ. Τσαπατσάρη ενημέρωσε τα μέλη και κατ’ επέκταση τον Σύλλογο για το πρόγραμμα του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας

«Βοήθεια στο σπίτι» που σκοπεύει στην παρακολούθηση, προστασία και μέριμνα ηλικιωμένων που χρήζουν βοήθειας και συμπαράστασης.

4.       Συζητήθηκε εκτενώς η διάθεση αλλά και η ανάγκη μεταφοράς των γραφείων λόγω οικονομικής δυσχέρειας του συλλόγου και αποφασίστηκε ομόφωνα μια τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες για την μείωση του ενοικίου. Επικοινώνησε ο κ. Κατσούλας με έναν εκ των ιδιοκτητών ο οπόίος μας άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα με την απόφαση να λαμβάνεται μετά τις διακοπές του

Πάσχα. Επίσης συζητήθηκε πρόταση του Αντιπροέδρου για προσωρινή μετεγκατάσταση σε χώρο του πολιτιστικού κέντρου του δήμου Καλλιθέας και αναμένεται απάντηση.  Η παραχώρηση θα γίνει μόνο για συνεδριάσεις και σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες.

5.       Δομές Στήριξης σε σχολεία-ΚΕΣΥ. Συζητήθηκε διεξοδικά η ανάγκη ανάληψης δράσεων με στόχο την συμμετοχή των κοινωνιολόγων στις νέες δομές του Υπουργείου Παιδείας. Αποφασίστηκε α) να σταλεί το έγγραφο-θέση της συναδέλφου Άννας Μπαφίτη που αντιπροσωπεύει πλήρως τις θέσεις του Συλλόγου, σε όλους τους αρμόδιους φορείς και β) να εμπλακούμε στην διαβούλευση τόσο στο σύνολο του νομοσχεδίου όσο και στα άρθρα.

6.       Αναζητήθηκαν θέσεις στελεχών  στις νέες δομές και συζητήθηκαν ο τρόπος αλλά και το εύρος δράσης του συλλόγου,

7.       Επόμενη συνεδρίαςη ορίστηκε για την Παρασκευή 4  Μαϊου  2018.

Η Πρόεδρος                                                        ο   Γ. Γραμματέας

Τσαπατσάρη Ευαγγελία                                  Υφαντής Ηλίας


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Συλλόγου για το 2018.

Παρόντα μέλη ήταν τα εξής: Τσαπατσάρη Ευαγγελία Πρόεδρος, Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος Αντιπρόεδρος, Υφαντής Ηλίας Γ.Γραμματέας, Σκουλίδης Ζήσης Ταμίας και τα μέλη Σταμάτης Παναγιώτης, Θεοφιλόπουλος Αθανάσιος, Κατσούλας Άκης και Καλογρίδης Κωνσταντίνος.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν κατά σειρά τα εξής:

 1. Το Συνέδριο στην Κύπρο. Αρχικά υπήρξε η σύμφωνη γνώμη όλων να συμμετάσχουμε στο συνέδριο με όποια οικονομική επιβάρυνση αλλά το αφήσαμε ανοιχτό και θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση λόγω του οικονομικού αδιεξόδου του Συλλόγου.
 2. Υπήρξε μια ουσιαστική και ελπιδοφόρα επαφή με την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία και τον πρόεδρό της κ. Παπααδόπουλο Αποστόλη όπου και αποφασίστηκαν τα παρακάτω: α. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ε.Κ.Ε και Σ.Ε.Κ β. Επαφή και ορισμός πλαισίων συνεργασίας άμεσα και συγκεκριμένα το τριήμερο 28 έως 31 Μαρτίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της».
 3. Ορίστηκαν οι αξιολογητές του προγράμματος ECOMOBILITY και διαπιστώθηκε η απόλυτη επιτυχία του προγράμματος.
 4. Αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του Συλλόγου σε προγράμματα επιμόρφωσης αφού διαπιστώθηκε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί και στόχο του συλλόγου για να υποστηρίξει την επιστημονική του οντότητα αλλά και είναι ένας ασφαλής τρόπος οικονομικής ενίσχυσης.
 5. Εισήγηση του Σταμάτη Παναγιώτη για έναρξη Σεμιναρίων για Συλλόγους και Πολιτιστικούς – Επιστημονικούς φορείς σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους επιστημονικούς φορείς. Ορίστηκε δε Επιτροπή από το Δ.Σ. αποτελούμενη από τους Τσαπατσάρη Ευαγγελία, Θεοφιλόπουλο Αθανάσιο, Σταμάτη Παναγιώτη και Κατσούλα Άκη για να οργανώσουν σεμινάρια και προγράμματα.
 6. Εντός μικρού χρονικού διαστήματος θα είναι διαθέσιμη και η νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου.
 7. Ενημέρωση του Σταμάτη Παναγιώτη για τις επαφές που είχε με αρμοδίους του Υπουργείου όπου και μας ανακοίνωσε ότι επίκεινται διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.
 8. Τέλος στο φλέγον ζήτημα του οικονομικού αδιεξόδου του Συλλόγου, ύστερα από εισήγηση του ταμία Σκουλίδη Ζήση αποφασίστηκαν ομόφωνα οι παρακάτω ενέργειες: α. Καμπάνια ενημέρωσης σε όλους τους κοινωνιολόγους για την δυσχερή οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, β. προσπάθεια ανεύρεσης νέων γραφείων σε φιλόξενο χώρο χωρίς οικονομική επιβάρυνση και γ. προσωπικές επαφές και ενημέρωση όλων των μελών για την τακτοποίηση των ετήσιων συνδρομών τους.
 9. Ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Υφαντής Ηλίας υπέβαλε την παραίτησή του ενώπιον του Δ.Σ. επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης των καθηκόντων του, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.
 10. Ορίστηκε η νέα συνεδρίαση του Συλλόγου για την Παρασκευή 2 Μαρτίου και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα: 1. Το Συνέδριο της Κύπρου, 2. Προετοιμασία για την συνεργασία με την Ε.Κ.Ε Απολογισμός του Προγράμματος ecomobility 4. Καμπάνια ενημέρωσης του μελών του Συλλόγου για το οικονομικό αδιέξοδο και 5. Προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης: Προτάσεις-δράσεις-Αναθέσεις.

 

Η πρόεδρος                                                        ο  Γ .Γραμματέας

 

Τσαπατσάρη Ευαγγελία                                                    Υφαντής Ηλίας


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΚ

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ. :05/12/2017

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

 • Καθορισμός ατζέντας Ετήσιας (Τακτικής) Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Κ. (Σάββατο 09/12/2017, ώρα 10:30, Αίθουσα Τελετών Παντείου Πανεπιστημίου):

1.     Απολογισμός δράσεων/ενεργειών του Δ.Σ.

2.     Οικονομικός απολογισμός

3.     Ενημέρωση περί δραστηριοτήτων Επιτροπών του Συλλόγου

4.     Ενημέρωση/προτάσεις για μελλοντικές δράσεις/ενέργειες του Συλλόγου

5.  Εγκριση πρότασης για την έναρξη προετοιμασίας (σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας) για τη μετεξέλιξη του Συλλόγου σε Ν.Π.Δ.Δ.

 • Ομοφωνία μελών Δ.Σ. περί συμμετοχής του Σ.Ε.Κ. στη διοργάνωση του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 27 και 28 Απριλίου 2018) και καταβολή τουθ ποσού των 300 ευρώ ως  υποστήριξη στο Συνέδριο.
 • Ομοφωνία μελών Δ.Σ. περί αποστολής επιστολής προς τους/τις Προέδρους των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Κοινωνιολογίας (Παντείου, Παν. Κρήτης, Παν. Αιγαίου) για τη συνεργασία των Τμημάτων με τον Σύλλογο, με σκοπό την ενημέρωση/επικοινωνία περί των ενεργειών/εκδηλώσεων του Συλλόγου, την προσέλκυση νέων μελών, την ανάδειξη πεδίων συνεργασίας.

Ομοφωνία μελών Δ.Σ. περί διερεύνησης πιθανοτήτων σύστασης νέου Παραρτήματος του Συλλόγου στη Λέσβο.


 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/11/2017

ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΛΙΑ πρόεδρος, ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ αντιπρόεδρος, ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ γ, γραμματέας , ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ταμίας, και τα μέλη του Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΚΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η συνεδρίαση της Παρασκευής 10-11-2017, ξεκίνησε με κυριότερο πάλι θέμα την οργάνωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 02 ή στις 09-12-2017.

Τα  ΘΕΜΑΤΑ που επίσης απασχόλησαν το Δ.Σ  ήταν κατά σειρά τα εξής:

 • Έγινε Απολογισμός της διημερίδας της Ειδικής Αγωγής που ήταν συνδιοργανωτής και ο Σ.Ε.Κ στις 3 και 4 Νοεμβρίου και οι παρόντες τόνισαν πως ήταν μια επιτυχημένη διημερίδα παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είχε προβληθεί περισσότερο. Κύριος ομιλητής αλλά και εμπνευστής της διημερίδας ήταν ο Παναγιώτης Σταμάτης αρμόδιο στα θέματα Ειδικής Αγωγής.
 • Παρουσιάστηκε από τον Χατζηχαραλάμπους Στρατή η Πορεία του προγράμματος ECOMOBILITY. 45 σχολεία ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα του οποίου οι εργασίες ληξαν επιτυχώς με θετικά και κοινωνικά επεξεργάσιμα αποτελέσματα.
 • Επελέγη τελικά η αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου για την ετήσια Γενική Συνέλευση μετά από επίμονες προσπάθειες της προέδρου Λίας Τσαπατσάρη αλλά και του μέλους Άκη Κατσούλα.
 • Παρουσιάστηκαν από τον Ηλία Υφαντή τέσσερα (4) δείγματα προερχόμενα από ιδιώτη, για τη νέα ιστοσελίδα και ύστερα από διαβούλευση επελέγη μία που θα είναι η νέα μας διαδικτυακή ταυτότητα με το νέο χρόνο.
 • Προτάθηκε από τον Στρατή Χατζηχαραλάμπους η συνδιοργάνωση διημερίδας με συγκοινωνιολόγους και ΚΕΘΕΑ με θέμα ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η πρόταση έγινε αρχικά αποδεκτή και θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.
 • Τέλος υπήρξε πρόταση της προέδρου Τσαπατσάρη Λίας για ημερίδα στο ΠΑΝΤΕΙΟ με θέμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ και εγκρίθηκε ομόφωνα λόγω της ανάγκης επικοινωνίας του Συλλόγου με τους συναδέλφους και την ενημέρωσή τους για τις προοπτικές του κλάδου.

 

 

Ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση για την Τρίτη 28-11-2017


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/10/2017

ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΛΙΑ πρόεδρος, ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ αντιπρόεδρος, ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ γ, γραμματέας , ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ταμίας, και τα μέλη του Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΚΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 1. Η συνεδρίαση της Παρασκευής 20-10-2017 ξεκίνησε με κυριότερο θέμα την οργάνωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Οι προτάσεις συνέκλιναν όλες στην οριστικοποίηση της συνέλευσης για το Σάββατο στις 02 Δεκεμβρίου και αν δεν υπάρξει απαρτία να γίνει το Σάββατο 09 Δεκεμβρίου.
 2. Αποφασίστηκε η ανάθεση της οργάνωσης των παραρτημάτων από την υπεύθυνη Τριπολίτου Διονυσία η οποία και έκανε παρουσίαση μιας δύσκολής χρονοβόρας και επίμονης εργασίας που ήταν η ενημέρωση του Μητρώου των μελών του Σ.Ε.Κ.
 3. Σε αυτό το σημείο σημειώθηκε μια έντονη διαφωνία των μελών Άκη Κατσούλα και Καλογρίδη Κωνσταντίνου που αφορούσε κυρίως το Μητρώο και τα ενεργά μέλη του Σ.Ε.Κ και έγινε πρόταση μομφής για τον Καλογρίδη Κ. με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά.
 4. Αποφασίστηκε τέλος να γίνει μια πρώτη διερεύνηση από τους Στρατή Χατζηχαραλάμπους και Θεοφιλόπουλο Αθανάσιο η περίπτωση να γίνει ο Σ.Ε.Κ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και οι όποιες θέσεις να τεθούν υπόψη των μελών στην ετήσια Γενική Συνέλευση στις 09 Δεκεμβρίου του 2017.

 

 

 

Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Παρασκευή 10-11-2017


                        ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/09/2017 .

Την Δευτέρα 24-04-2017 πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων με όλα τα μέλη του Δ.Σ. να είναι παρόντα,

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΛΙΑ πρόεδρος, ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ αντιπρόεδρος, ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ γ, γραμματέας , ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ταμίας, και τα μέλη του Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΚΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα ΘΕΜΑΤΑ που συζητήθηκαν ήταν κατά σειρά τα εξής::

1)      Έγινε μια πρώτη επαφή από τους Σταμάτη Παναγιώτη και Χατζηχαραλάμπους Στρατή για τα νέα γραφεία και αποφασίστηκε μια προσωρινή αναμονή για απάντηση για τη απάντησή μας για την μεταστέγαση.

2)      Αποφασίστηκε η Ενεργοποίηση της διαδικασίας για αναπροσαρμογή της ιστοσελίδας με ερωτήσεις σε πτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων πληροφορικής στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας τους αλλά και σε ιδιώτες για το κόστος αναδημιουργίας της.

3)      Ενεργοποίηθηκε  το πρόγραμμα  ECOMOBILITY σε όλα τα γυμνάσια που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και FREEMOBILITY για τα  ΑΜΕΑ.

4)      Αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση διημερίδας από την ειδική αγωγή και τον ΣΕΚ στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέματα που άπτονται της Ειδικής Αγωγής αλλά και της κοινωνικής ευαισθησίας.

5)      Ανατέθηκε στην επιτροπή Παιδείας και πιο συγκεκριμένα στον Άκη Κατσούλα η διερεύνηση της επιτροπής για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στα λύκεια και πόσο επηρεάζει τον κλάδο μας.

6)      Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η  εκταμίευση χρημάτων από τα Λαεκ  και υπήρξε πρόταση από όλα τα μέλη επαναδραστηριοποίησης σε νέα προγράμματα αφού κάτι τέτοιο ενισχύει δημιουργικά, επικοινωνιακά αλλά και οικονομικά τον σύλλογο .

 Η επόμενη συνεδρίαση ορίστηκε για την Παρασκευή 20-10-2017. 


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-04-2017

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Τσαπατσάρη Ευαγγελία, Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος, Υφαντής Ηλίας, Σκουλίδης Ζήσης, Θεοφιλόπουλος Αθανάσιος, Σταμάτης Παναγιώτης.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Κατσούλας Θεοδόσιος, Καλογρίδης Κωνσταντίνος, Τριπολίτου Διονυσία.

 

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Δ. Σ  ήταν κατά σειρά τα εξής:

 1. Συνδιοργάνωση Ημερίδας με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. με θέμα την ρατσιστική βία και πως αυτή μεταφέρεται στο σχολικό περιβάλλον. Η πρόταση έγινε από τον αρμόδιο για επιστημονικά θέματα και μέλος του Δ.Σ. κ. Θεοφιλόπουλο Αθανάσιο και μεταξύ άλλων αποφασίστηκε να υπάρξει συνάντηση με τους αρμοδίους της Αρμοστείας το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, και να δρομολογηθεί το Συνέδριο για τον Σεπτέμβρη. Τον Σ.Ε.Κ. αποφασίστηκε να εκπροσωπήσουν στην συνάντηση η πρόεδρος κ. Τσαπατσάρη, ο κ. Χατζηχαραλάμπους και ο κ. Θεοφιλόπουλος. Εκτός των άλλων θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον τόπο οργάνωσης της Ημερίδας, αν θα είναι Ημερίδα ή Συνέδριο (με επικρατούσα άποψη να είναι Ημερίδα) αλλά και την χρονική διάρκειά της.
 2. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Σταμάτης Παναγιώτης έφερε προς συζήτηση ένα θέμα που αφορά την εμφάνιση Σχολικής Συμβούλου που δηλώνει κοινωνιολόγος χωρίς όμως να έχει πιστοποιηθεί αυτή της η ιδιότητα σύμφωνα με ανώνυμες καταγγελίες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Το Δ.Σ. προχώρησε στην αναζήτηση της συγκεκριμένης συμβούλου στο μητρώο του Συλλόγου χωρίς όμως να διασταυρώσει στοιχεία που να πιστοποιούν την ιδιότητα της κοινωνιολόγου. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε περαιτέρω διερεύνηση.
 3. Αποφασίστηκε η μεταστέγαση των γραφείων του Σ.Ε.Κ. στην οδό Βεραντζέρου ύστερα από πρόταση του αντιπροέδρου κ. Χατζηχαραλάμπους, αφού πρώτα διερευνηθεί η καταλληλότητα των χώρων αυτών και επισημοποιηθεί η συμφέρουσα πρόταση που μειώνει κατά πολύ τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου. Ο χώρος αυτός θα μπορεί να μελετηθεί στις αρχές Ιουνίου όταν και θα μείνει ελεύθερος.
 4. Αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του συλλόγου στα προγράμματα Eco Mobility και Free Mobility.
 5. Τέθηκε επίσης για πολλοστή φορά το θέμα της αναδιαμόρφωσης ή καλύτερα της δημιουργίας νέας ιστοσελίδας το οποίο θέμα έχει αναλάβει ο κ. Χατζηχαραλάμπους και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έτσι ώστε η ιστοσελίδα του Συλλόγου να δημιουργηθεί εκ νέου στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας φοιτητών του Πανεπιστημίου και έτσι να μηδενιστεί το κόστος δημιουργίας της. Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί ο σύλλογος αναγνωρίζει την ανεπάρκεια της ιστοσελίδας μας στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων και πασχίζει να την αναμορφώσει για να βελτιώσει την επικοινωνία των μελών.
 6. Τέλος τέθηκε σε διαβούλευση το θέμα της επαγγελματικής πιστοποίησης των κοινωνιολόγων που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας αλλά προς το παρόν και μη έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αποφασίστηκε να συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση που ορίστηκε για την Παρασκευή 09-06-2017. Το θέμα φορά βέβαια και τους συναδέλφους ΠΕ10 της Ειδικής Αγωγής.

 

 

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων

 

Δευτέρα 24-06-2017


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.

Την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017 ο Σ.Ε.Κ. πραγματοποίησε την 3η τακτική του συνεδρίαση στα γραφεία του με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΛΙΑ πρόεδρος, ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ αντιπρόεδρος, ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ γ, γραμματέας , ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ταμίας, και τα μέλη του Δ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Τα ΘΕΜΑΤΑ της ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν κατά σειρά:

 1. Πρόταση για συνδιοργάνωση ημερίδας για τη ρατσιστική βία από τους Χατζηχαραλάμπους Ευσράτιο και Αθανάσιο Θεοφιλόπουλο, η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλα τα παρόντα μέλη.

Στην συζήτηση που ακολούθησε  έγινε αντιπρόταση από την πρόεδρο για την οργάνωση της ημερίδας με την έναρξη του σχολικού έτους για να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία αλλά και ενημέρωση στα σχολεία. Η αντιπρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.

 1. Αιτήθηκε από τον Σταμάτη Παναγιώτη η ανάγκη Διερεύνησης της ιδιότητας της Μαστοράκη καθώς η συγκεκριμένη προϊσταμένη γραφείου Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής παρουσιάζεται ως κοινωνιολόγος αλλά με την ιδιότητά της μειώνει τις θέσεις συναδέλφων στην Ειδική Αγωγή.

 

 1. Υπήρξε πρόταση όλων των μελών για την ανάγκη μεταστέγασης των γραφείων του Σ.Ε.Κ. καθώς τα υπάρχοντα γραφεία κρίνονται οικονομικά ασύμφορα και δυσλειτουργικά. Ο Στρατής Χατζηχαραλάμπους πρότεινε κάποια άλλα γραφεία χαμηλότερου κόστους στην οδό Βεραντζέρου και η πρόταση έγινε αρχικά αποδεκτή και αποφασίστηκε διερεύνηση των χώρων

 

 1. Τέλος υπήρξε Πρόταση των Τσαπατσάρη Λίας, Υφαντή Ηλία και Σκουλίδη Ζήση για αναδιοργάνωση της ιστοσελίδας, αφού δεν μπορεί κανείς συνάδελφος ούτε να ενημερωθεί, ούτε να βρει τις απαραίτητες φόρμες αναζήτησης. Κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μιας νέας και πιο σύγχρονης ιστοσελίαδας.

 

 1. Ορίστηκε νέα συνεδρίαση για την Δευτέρα 24-04-2017.

                                                                                    


                                                2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Σ.Ε.Κ.  23-01-2017

 

Την Δευτέρα 23-01-2017, συνεδρίασε το Δ.Σ. του συλλόγου με συμμετοχή της προέδρου  Λίας Τσαπατσάρη, του Γ. Γραμματέα Ηλία Υφαντή, του αντιπροέδρου Στρατή Χατζηχαραλάμπους, του Ταμία Ζήση Σκουλίδη καθώς και των μελών του Συμβουλίου Παναγιώτη Σταμάτη, Διονυσίας Τριπολίτου και Κων/νου Καλογρίδη και αφού έγινε οικονομική ενημέρωση από τον ταμία του συλλόγου προέβημεν στις παρακάτω αποφάσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ     –     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.       Απασχόληση Κοινωνιολόγων στα Κέντρα Κοινότητας και σε Δομές για την στήριξη μεταναστών και προσφύγων Εγκρίθηκε παμψηφεί και περιμένουμε την προκήρυξη του Υπουργείου Φ.Ε.Κ. για την υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων προγραμμάτων.
2.       Ενημέρωση όλων των μελών και όλων των παραρτημάτων για άμεση και διαρκή προβολή των δράσεων του Συλλόγου μέσα από δράσεις Ευαισθητοποίησης. Πραγματοποιήθηκε επαφή του συνδέσμου Διονυσίας Τριπολίτου με αρκετά παραρτήματα, με αποτέλεσμα να είναι δραστηριοποιημένα της Λάρισας και Δυτ. Μακεδονίας. Κατατέθηκαν προτάσεις στην Γραμματεία με στόχο την συνάντηση των υπευθύνων των παραρτημάτων κάθε 3μηνο και μία ετήσια στην Αθήνα. Αποφασίστηκε η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλων των μελών για σύσταση νέων παραρτημάτων.
3.       Θέματα που άπτονται του χώρου της εκπαίδευσης (Ο ρόλος των κοινωνιολόγων στην διαμόρφωση του νέου τύπου λυκείου, τα νέα ωρολόγια προγράμματα και η κοινωνιολογία σαν μάθημα βαρύτητας. Συναντήσεις της επιτροπής Παιδείας με Υφυπουργό και Δ/νση Ειδικής Αγωγής) Δρομολογήθηκαν  επαφές με φορείς και κόμματα για θέματα ειδικής αγωγής από το μέλος του Δ.Σ. Σταμάτη Παναγιώτη για τα νέα προγράμματα και την εκπαιδευτική πολιτική σε θέματα κυρίως της Ειδικής Αγωγής για την στελέχωση των σχολείων, τις αναθέσεις και κυρίως τις προσλήψεις.

Σε εκκρεμότητα έμειναν τα νέα προγράμματα του νέου τύπου λυκείου λόγω απουσίας του υπευθύνου για θέματα Παιδείας, κου Άκη Κατσούλα. Αναγνώστηκε πρόταση-τροποποίηση διάταξης που περιορίζει-εξαφανίζει τους κοινωνιολόγους ειδικής Αγωγής από τα ειδικά σχολεία και ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια.

4.       Αναδιοργάνωση και ενεργοποίηση όλων των παραρτημάτων Αναφέρθηκε στο 2ο θέμα συζήτησης.
5.       Δραστηριοποίηση και προγραμματισμός εξαμήνου με αξιολόγηση αποτελεσμάτων Η Ανάθεση εργασιών  στα μέλη του Δ.Σ και η δραστηριοποίηση όλων των μελών για προγράμματα-ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις.
6.       Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα (Ποιότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα σχολεία, διαχείριση θυμού, ενημέρωση και διαχείριση θεμάτων μεταναστευτικού και προσφυγικού χαρακτήρα, η κοινωνιολογία στην μέση εκπαίδευση -ρόλος, χαρακτήρας, δραστηριότητες-Οργάνωση ημερίδας ενημέρωσης για την ειδική Αγωγή κ. ά. Υπήρξε πρόταση από τον αντιπρόεδρο κ. Χατζηχαραλάμπους Στρατή για υλοποίηση ημερίδας με θέμα: «Φιλόξενο  και ανοιχτό σχολείο, αποδοχή της διαφορετικότητας. Μια  συνεχής δυναμική ένταξης και ενσωμάτωσης. Ενεργοποίηση πολιτών. Συμμετοχή και υλοποίηση δράσεων από κοινού με άτομα και φορείς ειδικής αγωγής και υπερψηφίστηκε ομόφωνα.
7.       Συμμετοχή του συλλόγου σε εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus Έγινε μια εισήγηση από τον Γραμματέα για τα συμμετοχή του συλλόγου σε προγράμματα Erasmus, σα οποία μπορεί να συμμετέχει ο σύλλογος Ελλήνων  κοινωνιολόγων ως επιστημονικός φορέας και αποφασίστηκε να περιμένουμε για συγκεκριμένα προγράμματα.
8.       Μόνιμη παρουσία μελών του Δ.Σ. στα γραφεία του συλλόγου κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6:00-8:00 Ορισμός νέας συνεδρίασης  Δ.Σ  για Παρασκευή 3 Μαρτίου.

 

 


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΣΕΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/01/2017    ΩΡΑ: 19:00

1η Σύγκληση σε σώμα, νέο Δ.Σ. για την περίοδο 2017-2019 και ορισμός Υπεύθυνων Επιτροπών.

Το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, η Γκαραβέλα Αρετή                                                      εκφώνησε τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή 19/12/2016 καθώς και τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής.

Παρόντα μέλη: Κατσούλας Άκης, Τσαπατσάρη Λία, Τριπολίτη Διονυσία, Σκουλίδης Ζήσης, Υφαντής Ηλίας, Σταμάτης Παναγώτης, Καλογρίδης Κωνσταντίνος, Θεοφιλόπουλος Θανάσης, Ρακοβίτη Ελένη.

Απόντα μέλη: Χατζηχαραλάμπους Στρατής (επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1Ο Θέμα: Η συγκρότηση σε σώμα και η κατανομή θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανάθεση και ανάληψη αρμοδιοτήτων.

2Ο Θέμα: Συζήτηση και προτάσεις προγράμματος δράσεων για το 1ο τρίμηνο (σχέδιο-άξονες).

3Ο Θέμα: Πρόταση για αναπροσαρμογή-αναθεώρηση του καταστατικού.

4Ο Θέμα: Ορισμός ημερομηνιών για τη διεξαγωγή των επόμενων συνεδριάσεων Δ.Σ.

Τοποθέτηση όλων των μελών, παρουσίαση υποψηφιοτήτων και μετά από μυστική ψηφοφορία έλαβαν τα εξής αποτελέσματα:

΄Ελαβαν ψήφους και εκλέχθηκαν για τις θέσεις:

Προέδρου: Τσαπατσάρη Λία 6 ψήφοι/2 λευκά

Γενικού Γραμματέα: Υφαντής Ηλίας 8 ψήφοι ομόφωνα από τα 8 παρόντα μέλη

Αντιπροέδρου: Χατζηχαραλάμπους Στρατής 6 ψήφοι/ 2 αρνητικοί

Ταμία: Σκουλίδης Ζήσης 8 ψήφοι ομόφωνα από τα 8 παρόντα μέλη

Ειδικού Γραμματέα: Κατσούλας Άκης 6 ψήφοι/2 λευκά

Σύμβουλος Συνδικαλιστικού: Κατσούλας Άκης 6 ψήφοι/2 αρνητικοί

Υπεύθυνος Παραρτημάτων: Τριπολίτη Διονυσία 6 ψήφοι/ 2 λευκά

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σταμάτης Παναγιώτης 8 ψήφοι ομόφωνα από τα 8 παρόντα μέλη

Σύμβουλος Επιστημονικών Δράσεων: Θεοφιλόπουλος Θανάσης 7 ψήφοι/ 1 λευκό

Στην συνέχεια συζητήθηκαν  οι προτάσεις για την Σύσταση Επιτροπών, τέθηκαν υποψηφιότητες των Υπευθύνων και κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων ορίστηκαν οι εξής:

Υπεύθυνος Επιτροπής Υγείας: Χατζηχαραλάμπους Στρατής

Υπεύθυνος Επιτροπής Παιδείας: Κατσούλας Άκης

Υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Τριπολίτη Διονυσία

Βοηθητικά μέλη ορίστηκαν όλα τα υπόλοιπα μέλη

Προτάθηκε από τον Θεοφιλόπουλο Θανάση να διευρυνθούν οι σχέσεις με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και αποφασίστηκε ομόφωνα καθώς και η ανάπτυξη και η δραστηριοποίηση του Συλλόγου σε θέματα Μεταναστευτικού και Προσφυγικό.

Συνοψίζοντας: Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων στην Συνεδρίαση της 23-01-2017,

Α) Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου για την περίοδο 2017-2019

Β) Ορίστηκαν Υπεύθυνοι Επιτροπών

Α) Δ.Σ. του ΣΕΚ για την περίοδο 2017-2019

Πρόεδρος: ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΛΙΑ

Αντιπρόεδρος: ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Γενικός Γραμματέας: ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ταμίας: ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

Ειδικός Γραμματέας: ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΚΗΣ

Σύμβουλος Επιστημονικών Δράσεων: ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σύμβουλος Συνδικαλιστικού: ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΚΗΣ

Υπεύθυνη Παραρτημάτων: ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Β) Υπεύθυνοι Επιτροπών:

Επιτροπή Υγείας: ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Επιτροπή Παιδείας: ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΚΗΣ

Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Σε επόμενες Συνεδριάσεις ενδέχεται να συσταθούν και άλλες Επιτροπές με βάση προτάσεις των μελών του Συλλόγου.

Ορισμός επόμενης προγραμματισμένης Συνεδρίασης: Δευτέρα 16-01-2017 και ώρα 19:00 με θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό δράσεων του Συλλόγου


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ   ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ  18-12-2016

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής: Καραβέλα Αρετή, Γιακουβάκη Ζωγραφιά, Καραβασίλη Ιωάννα, Τούτση Μελέτη και Λεομπίλλα Φωτεινή.

Σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2016 και από ώρα 09:00 έως 18:00 διεξήχθησαν οι εκλογές του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων με βάση το άρθρο 10 του καταστατικού στα γραφεία του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων, πλατεία Αγίων Θεοδώρων 3, Τ.Θ. 4239,  Αθήνα, για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας συνήλθαν για την καταμέτρηση των ψήφων και έπειτα η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Καραβέλα Αρετή, εκφώνησε τα επίσημα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας του Συλλόγου που έχουν ως εξής:

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων, εκλέγονται οι παρακάτω εννέα (9) πρώτοι:

Προσήλθαν και ψήφισαν 156 μελή. Βρέθηκε ένα (1) Λευκό και μηδέν (0) άκυρα.

Έλαβαν:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ)

(ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΟΙ 7 ΠΡΩΤΟΙ)

 1. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΚΗΣ)                               88
 2. ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ)                               73
 3. ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ                                      53
 4. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  40
 5. ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ 40
 6. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                      36
 7. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ                               33
 8. ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                                                             28
 9. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 27
 10. ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25
 11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ                                      24
 12. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 22
 13. ΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16
 14. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ                         16
 15. ΤΟΛΙΟΣ ΑΡΗΣ 15
 16. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13
 17. ΝΤΑΦΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ   13
 18. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10
 19. ΚΟΥΛΕΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 10
 20. ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10
 21. ΠΕΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                             8
 22. ΚΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7
 23. ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 6

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ»

(ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΟΙ)

 1. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
 2. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19
 3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                         18
 4. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 17
 5. ΝΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16
 6. ΜΕΤΑΞΑ ΖΩΗ                                         15
 7. ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 15
 8. ΚΟΤΣΙΦΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 13

ΚΑΤΣΙΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)

 Επίσημα αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων.

Εκλέγονται οι 9 πρώτοι για το Δ.Σ. Του ΣΕΚ και οι 3 πρώτοι για την Ε.Ε. Του ΣΕΚ

ΨΗΦΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΨΗΦΟΙ

1

Κατσούλας

Άκης

82

2

Τσαπατσάρη

Λία

78

3

Καπετανάκης

Κώστας

47

4

Χατζηχαραλάμπους

Στρατής

43

5

Βενέτης

Σταμάτη

39

6

 Αλατσατιανού

Δήμητρα

37

7

Λεωτσάκου

Μπέτη

33

8

Σχοινάς

Μιλτιάδης

32

9

Ιωαννίδης

Κυριάκος

27

10

Βελέντζα

Σοφία

27

11

Χαραλαμπίδου

Σοφία

23

12

Τριανταφύλλου

Παναγιώτης

23

13

Πρίντεζη

Ρούλα

21

14

Βορρή

Σάσα

20

15

Τσιούνης

Αριστείδης

18

16

Δανοπούλου

Ιωάννα

16

17

Θεοδόσης

Παναγιώτης

15

18

Χαϊνάς

Ευάγγελος

15

19

Γιαννακλής

Γιάννης

8

ΨΗΦΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΟΥ ΣΕΚ

1

Γατρουδάκης

Στέλιος

70

2

Μαλαγάρης

Θοδωρής

38

3

Ντίνου

Έυη

23

4

Μουστάκα

Περιστέρα

20

5

Δεβετζίδης

Γιώργος

18

6

Σταυρινούδη

Αθηνά

18

7

Μέκαλη

Ρέα

15

8

Αβραμοπούλου

Δέσποινα

13

9

Καλαμπόκα

Γιώτα

11

10

Σπυρόπουλος

Κώστας

9

11

Καραδόντη

Κατερίνα

8

12

Καπακίδου

Νασια

5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Πλατ. Άγιων Θεοδώρων 3 Τ.Θ. 4239

Email: sek-sociology@sek-sociology.gr τηλ. 2114037963

ΑΘΗΝΑ 14-9-2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Έχοντας υπόψη:

·Την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των κοινωνικών επιστημών στο ελληνικό σχολείο, ώστε να παράσχουν στο μαθητή βασικά εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής και οικονομικής πραγματικότητας που τον περιβάλλει και να συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία η ελληνική κοινωνία βιώνει πολυεπίπεδη κρίση

·Την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ10

·Την ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η κρατική εκπαίδευση, σε περίοδο αυξημένης στενότητας πόρων

Προτείνουμε:

1.Ενίσχυση της παρουσίας των κοινωνικών επιστημών στο σχολικό πρόγραμμα, με εισαγωγή αντικειμένων της Κοινωνιολογίας σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως βασικών μαθημάτων, υποχρεωτικών για το σύνολο των μαθητών – Ενίσχυση της κοινωνικής εκπαίδευσης των μαθητών στο Δημοτικό.

2.Διατήρηση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας ως γενικής παιδείας, αλλά και υποχρεωτικά εξεταζόμενου για εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα κοινωνικών, νομικών και παιδαγωγικών επιστημών.

3.Αξιοποίηση του ερευνητικού και συμβουλευτικού δυναμικού των κοινωνιολόγων, σύμφωνα με το Π.Δ. 159, Φ.Ε.Κ. 199/1.10.2009.

4.Απόδοση των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης καθενός από τους κλάδους ΠΕ 9, ΠΕ 10, ΠΕ 13, σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της ίδιας ομάδας, ως δεύτερη ανάθεση.

5.Υποχρεωτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών ΠΕ10 (με συνδιδασκαλία) σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου που εμπεριέχουν κοινωνική έρευνα, με αντικείμενο την καθοδήγηση ως προς τις ερευνητικές διαδικασίες.

6.Συμπερίληψη των εκπαιδευτικών ΠΕ10 στις ειδικότητες που διδάσκουν με Α΄ ανάθεση τα μαθήματα Ιστορία και Τοπική Ιστορία (μέχρι σήμερα παραδόξως δεν προβλέπεται ούτε Β΄ ανάθεση), Οικιακή Οικονομία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Βιωματική δράση «Σχολική και Κοινωνική Ζωή», .

7.Συμμετοχή των κοινωνικών επιστημών και του κοινωνιολόγου στη δομή του νέου Τεχνολογικού Λυκείου.

8.Στελέχωση των φορέων υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (ΚΕ.ΣΥ.Π., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Συμβουλευτικών Σταθμών) με κοινωνιολόγους.

9.Εισαγωγή μαθημάτων κοινωνικών δεξιοτήτων στα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και επαναξιολόγηση της ανάθεσης του μαθήματος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

10.Ανάληψη από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής κατάρτισης για την απόκτηση επάρκειας,

11.Απόδοση έμφασης στην επιμόρφωση, με διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδικά για εκπαιδευτικούς.

Οι προτάσεις μας παρουσιάζονται και τεκμηριώνονται αναλυτικά στο συνημμένο υπόμνημα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Με αφορμή τις πρόσφατες και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Κοινωνιολογίας και συναφών επιστημών και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Κοινωνιολογίας επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους αναφορικά με το νέο σχολείο, τις κοινωνικές επιστήμες, το μάθημα της Κοινωνιολογίας καθώς και τη θέση των εκπαιδευτικών κοινωνιολόγων (ΠΕ 10) στην εκπαίδευση.

Οι θέσεις και προτάσεις που ακολουθούν είναι βασισμένες στη μελέτη της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος από την Επιτροπή Παιδείας του Συλλόγου.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το σημερινό σχολείο δεν αρέσει στα παιδιά, δεν έχει την εμπιστοσύνη των γονέων, δεν εμπνέει τους εκπαιδευτικούς. Είναι ένα σχολείο του παρελθόντος, μη ανταποκρινόμενο στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Εμείς επιδιώκουμε ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στα κοινωνικά δεδομένα, ελκυστικό στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την ολοκληρωμένη γενική μόρφωση των μαθητών, την καλλιέργεια νοητικής ευελιξίας και συναισθηματικών-κοινωνικών δεξιοτήτων, χωρίς την υποτίμηση σημαντικών γνωστικών αντικειμένων, ένα σχολείο που θα είναι ενιαίο, δημόσιο και θα αναπτύσσει τον κοινωνικό προβληματισμό, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη των μαθητών, που θα διαμορφώνει την ταυτότητα και ταυτόχρονα θα σέβεται τη διαφορετικότητα, που θα συνδέει τον άνθρωπο με την κοινωνία και το περιβάλλον, με γενικό σκοπό τον ολοκληρωμένο πολίτη, που θα μπορεί να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Σε αυτό το σχολείο η γνώση θα κατακτάται μέσα από τον προβληματισμό και την κατανόηση, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών με τη μέθοδο της έρευνας, τη διαρκή επικοινωνία μαθητών-καθηγητών, τη συμμετοχή του σχολείου στην κοινωνία-κοινότητα και τη συμμετοχή της κοινωνίας στο σχολείο.

2. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο σχολείο που περιγράψαμε παραπάνω τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών κατέχουν σημαντική θέση στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, ως μαθήματα γενικής παιδείας, για το σύνολο των μαθητών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μία τάση μείωσης του αριθμού του των διδασκομένων μαθημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος και των ωρών διδασκαλίας τους στο ελληνικό σχολείο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Γενικού Λυκείου: Όταν άρχισε να μορφοποιείται το Νέο Λύκειο, στο οποίο είχαμε επενδύσει προσδοκίες, με έκπληξη συνειδητοποιήσαμε ότι μάλλον αυτό που προηγουμένως δημιουργούσε το πρόβλημα ήταν οι κοινωνικές επιστήμες: Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς θεσμούς, Αρχές Οικονομίας (τουλάχιστον αρχικά), Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, Ιστορία των Κοινωνικών Επιστημών, είτε εξοβελίστηκαν ολοκληρωτικά, είτε μετατράπηκαν σε επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης, σαν οι κοινωνικές επιστήμες να αφορούν μόνο σε μαθητές που θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές διαδρομές. Παρόμοιες σκέψεις υπήρχαν για την Κοινωνιολογία.

Το ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο ότι οι κινήσεις αυτές θέτουν σε καθεστώς επαγγελματικής ανασφάλειας ολόκληρες κατηγορίες εκπαιδευτικών, αλλά -κυρίως- ότι στερούν το μαθητή από βασικά εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας της κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής πραγματικότητας που τον περιβάλλει.

Η αναγκαιότητα μύησης παιδιών και εφήβων στον τρόπο σκέψης που προωθούν οι κοινωνικές επιστήμες είναι πρόδηλη και ευρέως αποδεκτή. Η UNESCO ενδεικτικά, χαρακτηρίζει τις κοινωνικές επιστήμες δεξαμενή σκέψης, ρυθμιστή προτύπων και καταλύτη στη συνεργασία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί οι οποίοι ευνοούν τις οικουμενικές αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Από έρευνες, άλλωστε, της Επιτροπής Παιδείας του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, γνωρίζουμε ότι οι κοινωνικές επιστήμες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στην Αμερική (όπου η Κοινωνιολογία διδάσκεται πάνω από έναν αιώνα), ώστε ο μαθητής να γίνει γνώστης των αλλαγών που συντελούνται και να αποκτήσει συναίσθηση της συμμετοχής του στις κοινωνικές ομάδες που τον περιβάλλουν αλλά και στους κανόνες που διέπουν την καθημερινότητα του.

Γιατί από τις επιστήμες αυτές ειδικότερα η Κοινωνιολογία είναι αναγκαία στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο;Ερανιζόμενοι από τους στόχους που το ίδιο το Αναλυτικό Πρόγραμμα θέτει, μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι με τη διδασκαλία της αξιοποιούνται η κοινωνιολογική σκέψη και τα κοινωνιολογικά εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της κοινωνικής συνείδησης και της κριτικής σκέψης, την αξιολόγηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης, την απόκτηση κοινωνικών αξιών και στάσεων, την καλλιέργεια σεβασμού για τη διαφορετικότητα, τον προβληματισμό για τις κοινωνικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και της επιστήμης, με απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

Το άρθρο 29 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει: «η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί…… Στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες…… Στην προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής». Μία από τις κεντρικότερες προκλήσεις της εκπαίδευσης λοιπόν, είναι να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να σέβονται την ταυτότητά τους, αλλά και να αναγνωρίζουν κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα και να τα αποδομούν με τη χρήση των εμπειρικών δεδομένων. Από αυτή την άποψη, η κοινωνιολογική γνώση είναι πρωταρχικής σημασίας, εφόσον μπορεί να μειώσει την κοινωνική απόσταση μεταξύ ατόμων και ομάδων.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκαλύπτει και ότι η σχέση της κοινωνιολογίας με τις ανάγκες της αγοράς δεν είναι ασύμπτωτη, δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων μετακινήσεων του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, που προαπαιτούν την κατανόηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και των ιδιαιτεροτήτων τους.

Η ανάγκη για αναβάθμιση των μαθημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος στο σχολείο γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στην τρέχουσα συγκυρία ειδικά, κατά την οποία αξίες, πρότυπα, συμπεριφορές και τρόποι διαβίωσης αλλάζουν ή καταρρίπτονται με τόσο ιλιγγιώδεις ρυθμούς, που ο σύγχρονος νέος δεν μπορεί να παρακολουθήσει, πολύ περισσότερο να διαχειριστεί. Η ένδεια σε μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, η συνεπαγόμενη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, των διαπροσωπικών συγκρούσεων και των διομαδικών εντάσεων, η στροφή νέων προς ολοκληρωτικά πρότυπα ως αποτέλεσμα της επικράτησης προκαταλήψεων και στερεοτυπικών τρόπων σκέψης, καλούν σε συναγερμό την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία οφείλει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα αμβλύνουν στο μέτρο του δυνατού τις (αντι)κοινωνικές συνέπειες της πολυεπίπεδης κρίσης που βιώνει η χώρα.

Η εδραίωση των κοινωνικών επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης πρέπει να είναι μόνο το πρώτο βήμα. Όπως αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω, η διοίκηση της εκπαίδευσης μπορεί να επενδύσει στους επαγγελματίες που έχει στη διάθεσή της, ώστε να οργανωθούν παρεμβάσεις για την αποτροπή της πλήρους διάρρηξης του κοινωνικού ιστού.

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σε αυτό το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που περιγράψαμε, η παρουσία κοινωνικών επιστημόνων και ιδιαίτερα κοινωνιολόγων παρέχει πολλαπλές ευκαιρίες για την ελληνική εκπαίδευση. Πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση εκπαιδευτικών που μπορούν, βάσει του αντικειμένου και της κατάρτισής τους, να αξιοποιηθούν εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας.

Συγκεκριμένα, με βάση και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των κοινωνιολόγων, Π.Δ. 159, Φ.Ε.Κ. 199/1.10.2009, τ. 1, ο ρόλος τους στην εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να είναι τριπλός: διδακτικός (άρθρο 1 παρ. α’), ερευνητικός (άρθρο 1 παρ. θ’ και ι’ ),συμβουλευτικός (άρθρο 1 παρ. ι’).

α) Σχετικά με το διδακτικό ρόλο, αναλυτικές προτάσεις καταγράφονται στις επόμενες ενότητες. Οι θέσεις μας όμως μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

·Στοιχεία της Κοινωνιολογίας είναι αναγκαίο να διδάσκονται στο Δημοτικό, σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Τεχνολογικό Λύκειο και στην Ειδική Αγωγή, ως βασικά υποχρεωτικά μαθήματα, που θα απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών.

·Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ10 έχουν την επιστημονική κατάρτιση που τους επιτρέπει να διδάξουν αποτελεσματικά, προσδίδοντας μία ευρύτερη οπτική, μαθήματα όπως η Ιστορία και Τοπική Ιστορία, η Οικιακή Οικονομία, οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Χρειάζεται επομένως να προστεθούν στις ειδικότητες που τα διδάσκουν κατά προτεραιότητα. Στη Δράση «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» ακόμη, οι κοινωνιολόγοι μπορούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο, ως οργανωτές-εμψυχωτές.

β) Όσον αφορά στην έρευνα, οι κοινωνιολόγοι μπορούν να εργαστούν ως ερευνητές και στην εκπαίδευση.

Με βάση και το 10ετές παράδειγμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, μπορούν να οργανώσουν έρευνες στα σχολεία για διάφορα θέματα, τα αποτελέσματα των οποίων θα χρησιμεύσουν για την ανάδειξη προβλημάτων της εκπαίδευσης και συνακόλουθα για την αναζήτηση λύσεων προς αντιμετώπισή τους. Η ενδοσχολική βία, η σχολική διαρροή, η ενδοοικογενειακή βία, η ξενοφοβία, αποτελούν ζητήματα αιχμής για την ελληνική κοινωνία, που αν δε μελετηθούν δεν υπάρχει και η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν. Οι έρευνες μπορούν να πραγματοποιούνται από ομάδα κοινωνιολόγων σε κάθε Διεύθυνση αλλά μπορεί να υπάρξει και περιφερειακός ή και πανελλαδικός συντονισμός των ομάδων με κοινά θέματα. Όπως προτείνουμε στη συνέχεια εξάλλου, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ΠΕ10 στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.

γ) Οι κοινωνιολόγοι μπορούν επίσης να στελεχώσουν την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση «ωςκοινωνιολόγοι σύμβουλοι, με αντικείμενο την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων» της σχολικής ζωής και τη στήριξη των μαθητών που βιώνουν την πολυεπίπεδη κρίση σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση της ζωής τους. Οι σχέσεις μαθητών-γονέων-καθηγητών, οι διαφυλικές σχέσεις, η ετερότητα, η βία αποτελούν ζητήματα στα οποία οι κοινωνιολόγοι μπορούν να παρέμβουν θετικά.

Από την πρόβλεψη αυτή εξάλλου καταδεικνύεται και η αναγκαιότητα της παρουσίας των κοινωνιολόγων και στις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (ΚΕ.ΣΥ.Π., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Συμβουλευτικοί Σταθμοί).

Η υλοποίηση των διατάξεων του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, δεν είναι μόνο νομικά συνιστώμενη, αλλά και απόλυτα επωφελής για την ενίσχυση του τρωθέντος κοινωνικού κράτους σε ένα χώρο του οποίου η κατάσταση συνιστά πρόκριμα για τη συνολική πορεία της χώρας. Το μεγάλο πλεονέκτημα των αλλαγών που προτείνουμε, είναι ότι προϋποθέτουν μόνο βούληση για θεσμικές ρυθμίσεις και όχι επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Είμαστε στη διάθεσή σας για το λεπτομερή σχεδιασμό των αλλαγών.

4. ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΓΝΩΣΤΙΚΏΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ.

Βασική μας θέση, όπως αναφέρθηκε, είναι ότι η εισαγωγή του μαθήματος της Κοινωνιολογίας ή αντικειμένων της Κοινωνιολογίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για τη μελλοντική πορεία των μαθητών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής γενικότερα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πέραν του μαθήματος «Μελέτη περιβάλλοντος» που, μεταξύ των άλλων, παρέχει στοιχεία κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης, στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού υπάρχει το μάθημα «Κοινωνική και πολιτική αγωγή» για μία ώρα σε κάθε τάξη.

Προτείνουμε:

α) Την αλλαγή του τίτλου του μαθήματος σε «Κοινωνικά θέματα – Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτική αγωγή»

β) Την προσθήκη διδακτικών ενοτήτων με αναφορά στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και στα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας.

γ) Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε δύο ώρες, ώστε να μπορούν να προσεγγιστούν τα θέματα με επάρκεια.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Προτείνουμε:

α) Την εισαγωγή μαθήματος στην Α΄ και Β΄ Γυμνασίου με τίτλο «Σύγχρονα Κοινωνικά Θέματα – Σύγχρονες Κοινωνικές Λύσεις»

β)Να παραμείνει η 2ωρη διδασκαλίατου μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί για το νέο σχολείο, καθώς θεωρούμε ότι:

·είναι απολύτως απαραίτητη για τον κοινωνικό και πολιτικό εγγραμματισμό των μαθητών,

·δεν επαρκεί η μία ώρα για τη βιωματική προσέγγιση της μεγάλης ποικιλίας θεμάτων που τίθενται και για την επίτευξη των στόχων των Αναλυτικού Προγράμματος.

γ) Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας σε δύο του μαθήματος της Κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στα Εσπερινά και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

ΛΥΚΕΙΟ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών, τα οποία και πριν τις πρόσφατες αλλαγές αντιμετωπίζονταν ως ήσσονος σημασίας, έχουν περιοριστεί σημαντικά στο Λύκειο, παρότι λίγο πριν την ενηλικίωση, είναι κρίσιμη η κατανόηση και ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων. Τα στοιχεία Κοινωνιολογίας που διδάσκονται σε προγενέστερες του Λυκείου τάξεις δεν μπορούν παρά να έχουν ένα χαρακτήρα πρώτης εξοικείωσης, ενώ οι γνωστικές δομές ενός εφήβου 15-18 ετών είναι έτοιμες να επεξεργαστούν με περισσότερο εκλεπτυσμένο τρόπο τις έννοιες και τις μεθόδους των συγκεκριμένων μαθησιακών αντικειμένων. Τα αντικείμενα αυτά είναι αναγκαίο, επομένως, να αποτελούν βασικά υποχρεωτικά μαθήματα για το σύνολο των μαθητών.

Προτείνουμε:

α) Στην Α΄ Λυκείου (και σύμφωνα με παλαιότερη πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), εισαγωγή μαθήματος με τίτλο «Εισαγωγή στις Κοινωνικές Επιστήμες».

β) Στη Β΄ Λυκείου επαναφορά του μαθήματος «Προβλήματα της Κοινωνίας και του Ατόμου – Αναφορά στις Κοινωνικές Επιστήμες», με επικαιροποίηση του παλαιού βιβλίου που διδασκόταν στη Γ΄ Ε.Π.Λ. Για το μάθημα αυτό προτείνεται εργαστήριο όπου οι μαθητές θα ασκούνται στην πραγματοποίηση μικρών ερευνών, στην ποιοτική ανάλυση εφημερίδων, περιοδικών, έρευνα με χρήση Η/Υ κ.α.

Ακόμη, επαναφορά του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, ενός μαθήματος που προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και προσφέρει σημαντική γνώση για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή των Αρχαίων Ελλήνων.

γ) Στη Γ΄ Λυκείου διατήρηση του μαθήματος «Κοινωνιολογία» ως γενικής παιδείας, αλλά και υποχρεωτικά εξεταζόμενου για εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Τμήματα κοινωνικών, νομικών και παιδαγωγικών επιστημών.

Τέλος, στο πλαίσιο του νεοεισαχθέντος μαθήματος Ερευνητική Εργασία, που από το σχολικό έτος 2012 – 2013 θα διδάσκεται στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου, δίνεται η δυνατότητα να εκπονούνται έρευνες για τη μελέτη ζωτικών κοινωνικών θεμάτων από τους μαθητές με τη συμβολή των κοινωνιολόγων καθηγητών τους και την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων Κοινωνιολογίας και του Υπουργείου Παιδείας. Με την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των κανόνων της ερευνητικής δεοντολογίας και με συντονισμό ως προς την επιλογή της θεματολογίας και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα μπορούν να συγκεντρώνονται σημαντικά στοιχεία τόσο σε επίπεδο τοπικό, όσο και περιφέρειας και επικράτειας. Επομένως προτείνουμε τροποποίηση των οδηγιών για την οργάνωση και διδασκαλία του μαθήματος, με συμπερίληψη των εκπαιδευτικών ΠΕ10 στις ειδικότητες που οπωσδήποτε αναλαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις Ερευνητικές Εργασίες. Παράλληλα, προτείνουμε άμεση συνεργασία μεταξύ Υπουργείου, Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Σχολικών Συμβούλων Κοινωνιολογίας και πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων για κοινωνικά θέματα, με σκοπό την επεξεργασία των διαδικασιών με τις οποίες θα προωθηθεί η ένταξη αυτού του είδους και επιπέδου κοινωνικής έρευνας στο σχεδιασμό των Ερευνητικών Εργασιών.

Με την έγκριση της πρότασής μας θα υπάρξει τριπλό όφελος:

·Εκπόνηση κοινωνικών ερευνών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με σχεδόν μηδενικό κόστος για το ελληνικό κράτος

·Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ένας στόχος ετών που παραμένει εν πολλοίς ανεκπλήρωτος

·Εξοικείωση των μαθητών με τα αντικείμενα και τις μεθόδους της έρευνας και βιωματική συμμετοχή σε όλες τις ερευνητικές φάσεις.

5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΘΈΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ

Το ισχύον σύστημα αναθέσεων των μαθημάτων εξαιρεί τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ10 από τη διδασκαλία μαθησιακών αντικειμένων που κατ’ εξοχήν είναι συμβατά με τα γνωστικά τους εφόδια, στερώντας τη μαθησιακή διαδικασία από τη χρήσιμη κοινωνιολογική οπτική. Η υιοθέτηση των προτάσεων που ακολουθούν, θα δώσει επιπλέον μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ευελιξία στην κατανομή και αξιοποίηση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα σχολεία, σε μία περίοδο κατά την οποία τα μέσα σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους είναι πενιχρά.

Προτείνουμε:

α) Τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης καθενός από τους κλάδους ΠΕ 9, ΠΕ 10 και ΠΕ 13, να δίνονται ως δεύτερη ανάθεση σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της ίδιας ομάδας.Ενδεικτικάαναφέρεται ότι το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Γ΄ Γενικού Λυκείου δεν ανατίθεται σε Κοινωνιολόγους έστω με Β΄ ανάθεση, παρά την ιδιαίτερη συνάφειά του με το αντικείμενο σπουδών τους.

β) Να προβλεφθεί για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ10 η συμμετοχή (με συνδιδασκαλία) σε όλες τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου που εμπεριέχουν κοινωνική έρευνα -ακόμη και αν οι ίδιοι δεν είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την επίβλεψή τους-, ώστε να έχουν καθοδηγητικό ρόλο ως προς τις ερευνητικές διαδικασίες, οι οποίες άλλωστε αποτελούν τον πυρήνα του μαθήματος. Η πρότασή μας αυτή εδράζεται στην αναγκαιότητα να αποκατασταθεί ο ερευνητικός προσανατολισμός του μαθήματος, να διασφαλιστούν οι θεμελιώδεις όροι της ερευνητικής μεθοδολογίας και να υποστηριχθούν συνάδελφοι και μαθητές, αφού είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον από πλευράς επιστημονικής κατάρτισης, αν όχι και επαγγελματικής εμπειρίας, οι κοινωνιολόγοι είναι οι πλέον αρμόδιοι εκπαιδευτικοί για την εξοικείωση των μαθητών με τη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας. Ο προσδιορισμός των θεμάτων στα οποία θα συμμετέχουν κοινωνιολόγοι και οι ώρες που θα τους ανατίθενται με συνδιδασκαλία, μπορούν να αποφασίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων, κατά τη διαδικασία συζήτησης των προτάσεων που κατατίθενται για την πραγματοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών.

γ) Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ10, δεδομένης της επιστημονικής κατάρτισής τους, να διδάσκουν με Α΄ ανάθεση τα εξής μαθήματα:

·Ιστορία και Τοπική Ιστορία: Οι κοινωνιολόγοι διαθέτουν τα εφόδια για τη διαμόρφωση της ιστορικής οπτικής των μαθητών, την κατανόηση του παρελθόντος σε συνάρτηση με τις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές συνθήκες, τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και τη διασύνδεσή τους με το παρόν. Τα προγράμματα σπουδών του συνόλου των Πανεπιστημιακών Τμημάτων από τα οποία έχουν αποφοιτήσει οι εκπαιδευτικοί ΠΕ10, με πληθώρα ιστορικών αντικειμένων, πιστοποιούν την ανάγκη να συγκαταλεχθούν στις ειδικότητες Α΄ ανάθεσης. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο πρόδηλη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός σε αυτό τον κλάδο εντάσσονται απόφοιτοι των Τμημάτων «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» και «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας». Επισημαίνεται ότι παραδόξως μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί ΠΕ10 δε δικαιούνται να διδάξουν τα μαθήματα αυτά ούτε με δεύτερη ανάθεση!

·Οικιακή Οικονομία: Το μάθημα κρίνεται σκόπιμο να διδάσκεται από κοινωνιολόγουςπαράλληλα με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ15, καθώς ευρύ φάσμα του περιεχομένου του βιβλίου της Γ΄ Γυμνασίου είναι αμιγώς κοινωνιολογικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε μέρος της θεματολογίας της Οικιακής Οικονομίας: οικογένεια, μορφές συμβίωσης, μορφές βίας, ηλικιακές-πολιτισμικές ομάδες, διαγενεακή αλληλεγγύη, κοινωνικοποίηση, Μ.Κ.Ο., εθελοντισμός, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, Μ.Μ.Ε. κ.α.

·Βιωματική δράση «Σχολική και Κοινωνική Ζωή»: Οι στόχοι που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και η δημιουργία κατάλληλου κλίματος, ώστε να προάγεται η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μελών της σχολικής κοινότητας και να διευκολύνεται η μάθηση. Θεωρούμε ότι οι κοινωνιολόγοι ως κοινωνικοί επιστήμονες και ερευνητές μπορούν να αναλάβουν πρωταρχικό ρόλο στη θεματική αυτή,όπου έννοιες όπως η κοινωνικοποίηση, η αυτογνωσία και οι διαπροσωπικές σχέσεις απαιτούν γνώσεις Κοινωνιολογίας και Συμβουλευτικής που άπτονται του αντικειμένου τους.

·Σχολικός Επαγγελματισμός Προσανατολισμός: Οι κοινωνιολόγοι έχουν την κατάρτιση που τους επιτρέπει να εκτιμούν την κοινωνική και επαγγελματική δυναμική. Επομένως είναι αναγκαίο για την καθοδήγηση των μαθητών να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες των εκπαιδευτικών που κατά προτεραιότητα διδάσκουν το αντικείμενο.

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Η προηγούμενη, επιτυχημένη, εμπειρία και παρουσία του κοινωνιολόγου στη λειτουργία του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου δείχνει, σε συνδυασμό με τα βασικά σημεία της εισηγητικής έκθεσης, το δρόμο της ουσιαστικής συμμετοχής των κοινωνικών επιστημών και του κοινωνιολόγου στη δομή του νέου Τεχνολογικού Λυκείου.

Ο κοινωνιολόγος έχει την επιστημονική κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, να διδάξει στην Α’ Λυκείου για παράδειγμα τα μαθήματα της Αγωγής Υγείας και της Προσχολικής Αγωγής, καθώς και το υπό σχεδιασμό μάθημα που θα αποσκοπεί στην πολιτειακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Επίσης και άλλα μαθήματα ειδικότητας, που θα υπάρχουν στις υπόλοιπες τάξεις του Τεχνολογικού Λυκείου.

Η εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Παιδείας στηρίζει τη δημιουργία αλλά και τη λειτουργία του νέου Τεχνολογικού Λυκείου μεταξύ άλλων στην καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη. Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι η δημιουργία του νέου Τεχνολογικού Λυκείου στηρίζεται στην κοινωνική και ανθρωποκεντρική αντίληψη για την εκπαίδευση και το μέλλον της. «Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί μια ισχυρή συνιστώσα για δημιουργική άμιλλα με κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας και προετοιμάζει τους νέους για την είσοδό τους στην ενεργό επαγγελματική και κοινωνική ζωή και γι’ αυτό η σύνδεσή της με το εργασιακό και αναπτυξιακό περιβάλλον είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Ιδιαίτερα σήμερα που το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις σε σχέση με την παρούσα κοινωνική και οικονομική κρίση και την ανάγκη για οργανωμένη, συλλογική και πολύπλευρη προσπάθεια υπέρβασης αυτής της κρίσης».

Η εισαγωγή στο Τεχνολογικό Λύκειο μαθήματος Κοινωνικών Επιστημών που θα ανταποκρίνεται στις παραπάνω αρχές, θα λειτουργήσει ενισχυτικά για την κοινωνική συνοχή και θα προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή και αυριανό επαγγελματία να αποκτήσει τις κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση του νέου κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος. Για αυτό το σκοπό θα μπορούσε επαναφερθεί, όπως και στο Γενικό Λύκειο, το μάθημα «Προβλήματα της Κοινωνίας και του Ατόμου – Αναφορά στις Κοινωνικές Επιστήμες», και να αξιοποιηθεί, μετά από επικαιροποίηση, του παλαιό βιβλίο που διδασκόταν στη Γ΄ Ε.Π.Λ.

Το μάθημα των Κοινωνικών Επιστημών πρέπει να αποτελέσει το τέταρτο μέλος στη διδασκαλία μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων στη Α’ Λυκείου, καθώς επίσης και στη Β΄ Λυκείου.

7. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΈΡΓΟΥ (ΚΕ,ΣΥ.Π., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)

Οι φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου ΚΕ.ΣΥ.Π., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Συμβουλευτικοί Σταθμοί χρειάζεται να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν.

Η στελέχωση αυτών των φορέων είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει και κοινωνιολόγους.

8. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων αποδίδει μεγάλη σημασία στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Θεωρεί ότι ο ρόλος του κοινωνιολόγου σε αυτά τα σχολεία είναι σημαντικός.

Ζητούμε:

α) Την επαναξιολόγηση της ανάθεσης του μαθήματος της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Αγωγής των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

β) Την εισαγωγή μαθημάτων κοινωνικών δεξιοτήτων στα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και την ανάθεσή τους σε κοινωνικούς επιστήμονες

γ) Την εισαγωγή, όπως προαναφέρθηκε, των κοινωνιολόγων στις δομές των ΚΕ.Δ.Δ.Υ

δ) Τη δημιουργία οργανικών θέσεων ΠΕ 10 στις δομές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΆΡΚΕΙΑ

Προτείνουμε:

α) Κατάργηση της πρόβλεψης για απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας από την ΑΣΠΑΙΤΕ όσον αφορά στους κοινωνιολόγους.

β) Ανάληψη από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της παιδαγωγικής – διδακτικής κατάρτισης για την απόκτηση επάρκειας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων και τους Σχολικούς Συμβούλους Κοινωνιολογίας.

γ) Διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ10 σε παιδαγωγικά-διδακτικά ζητήματα και άμεση ένταξή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

δ) Λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδικά για εκπαιδευτικούς.

Ευχόμενοι να επιτύχετε στο έργο σας, είμαστε στη διάθεσή σας για τη συνεργασία που απαιτείται, ώστε να συμβάλουμε στη δόμηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα απαντά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πολλαπλές προκλήσεις που θέτουν τα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ.

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ                                                                                                                   ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ.

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ                                                                                                                ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΕΚ, ΟΕΕ -ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΕΚ ΟΕΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Πλατ. Aγίων Θεοδώρων 3,

Τ.Θ. 4239 Email: sek@sek-sociology.gr τηλ. 2114037963

Αθήνα 26/02/2012 Αρ. πρ. αν /20/2/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΟΕΚ, ΟΕΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΕΚ ΟΕΕ

Απόφαση που γκρεμίζει ότι έχει απομείνει από το κράτος πρόνοιας Το Δ.Σ του ΣΕΚ εκφράζει την διαμαρτυρία του για τα σχέδια της κυβέρνησης, τρόικας, βιομηχάνων να κλείσουν τους Οργανισμούς ΟΕΚ-ΟΕΕ. Θεωρούμε απαράδεκτη και κοινωνικά ολέθρια, την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. Είναι μια ακόμα απόφαση που γκρεμίζει ότι έχει απομείνει από το κράτος πρόνοιας. Το κλείσιμό τους αφορά όλους τους εργαζόμενους. Την ώρα που όλο και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται χωρίς στέγη ή σε ακραίες στεγαστικές συνθήκες, θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός, αύξηση της εισφοράς των εργοδοτών, χρηματοδότηση του κράτους, ώστε να προσφέρουν επαρκείς και ποιοτικές παροχές στους δικαιούχους.Στις σημερινές συνθήκες, το κλείσιμο των οργανισμών είναι ολέθριο για τους δικαιούχους και τους εργαζόμενους σε αυτούς:• Καταργείται η χορήγηση άτοκων δανείων από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. για πολύτεκνους και άλλες κατηγορίες εργαζομένων• Καταργούνται τα δάνεια αποπεράτωσης και επισκευής των κατοικιών που ήταν άτοκα και από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. Μέχρι τώρα ο Ο.Ε.Κ. χορηγούσε 10.000 τέτοια δάνεια κάθε χρόνο• Καταργείται η επιδότηση ενοικίου από τον Ο.Ε.Κ. για 60.000 οικογένειες• Καταργείται το κατασκευαστικό πρόγραμμα που ήταν και το βασικότερο πρόγραμμα που μπορούσε να προσφέρει φθηνή και ποιοτική κατοικία στους δικαιούχους• Καταργούνται 25 βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί που προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες 2.000 παιδιά• Καταργούνται τα προγράμματα παροχής κοινωνικού τουρισμού, πολιτισμού, αγοράς βιβλίων.• Πετιούνται στο δρόμο και οδεύουν προς την ανεργία 1.400 εργαζόμενοι• Κάνει «φτερά» η περιουσία των Οργανισμών που ανέρχεται σε δις €. Υπάρχουν εκτάσεις «φιλέτα» που χρόνια πιέζουν κατασκευαστικές εταιρίες να αρπάξουν.Για όλους αυτούς τους λόγους:Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων πέρα από την στήριξη των εργαζομένων των οργανισμών ζητά: Να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης, τρόικας για κατάργηση των Οργανισμών , Να υπάρξει άμεση καταβολή από το Ι.Κ.Α. των 4 δις € που παράνομα παρακρατεί από τους Οργανισμούς, Να γίνει πράξη η κρατική χρηματοδότηση, Να μην κλείσει κανένας βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός, Να ενισχυθεί και χρηματοδοτηθεί η κρατική μέριμνα για την κατασκευή δημόσιας κατοικίας

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ.

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ                                                                                       ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Πλατ. Αγίων Θεοδώρων 3 Τ.Θ. 4239

αρ πρωτ. 001 6-7-2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ. ευχαριστεί τους συναδέλφους –σες (ιδιαίτερα τα μέλη των παραρτημάτων) που συμμετείχαν και ψηφίσαν, στις εκλογές του συλλόγου.

Με την συνδρομή και την συμμετοχή των μελών του ΣΕΚ , ενισχύονται οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες του συλλόγου.

2. Το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ. ευχαριστεί το απερχόμενο Δ.Σ. του ΣΕΚ και ιδιαίτερα τον πρώην Πρόεδρο, κ. Ιάκωβο Φαρσεδάκη, καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, για την εν γένει προσφορά τους και την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

3. Το νέο Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ. θα προσπαθήσει να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες, δράσεις του συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.

Θα δώσει έμφαση στην προσπάθεια καλυτέρευσης του περιοδικού, της ιστοσελίδας, τις διεθνείς σχέσεις και επαφές.

Θα προσπαθήσει να εμπλέξει στις δραστηριότητες του, όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του ΣΕΚ, μέσω της δημιουργίας και επαναλειτουργίας επιτροπών. (π.χ. παιδείας, υγείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, περιοδικού, ιστοσελίδας, συνεδρίων, διεθνών σχέσεων, τύπου, νέων κοινωνιολόγων, εργασίας, εκδόσεων, γραμματείας κ.λ.π).

Θα επιδιώξει την αναβάθμιση της συνεργασίας , με τα παραρτήματα και με βάση, το νέο καταστατικό.

Θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την δημιουργία, σεμιναρίων, συνεδριών, εκδηλώσεων κ.λ.π.

Θα συνεργασθεί με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Κοινωνιολογίας, το ΕΚΚΕ και άλλους ανάλογους φορείς (π.χ.ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, Επιστημονικούς Συλλόγους κ.λ.π).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

4. Επειδή ως νέα μέλη του ΔΣ του ΣΕΚ, γίναμε μάρτυρες βίαιων συμπεριφορών, ύβρεων, συκοφαντιών, πριν και μετά τις εκλογές , όπως επίσης και προσπάθειας επιβολής απόψεων, με βίαιο και προσβλητικό τρόπο, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:

– ότι δεν θα επιτρέψουμε στο μέλλον να αναπτυχθούν φαινόμενα παραγοντισμού, ιδιοκτησίας και πατερναλιστικής συμπεριφοράς. Φαινόμενα που πλήττουν το κύρος , την αξιοπιστία, τον αλληλοσεβασμό και δεν αρμόζουν σε επιστημονικό σύλλογο.

– το νέο Δ.Σ. του ΣΕΚ επιφυλάσσεται, παντός νόμιμου δικαιώματος του, σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων συμπεριφορών.

– το νέο ΔΣ του ΣΕΚ θα αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα με συλλογικές διαδικασίες, χρήση του καταστατικού, δημιουργία εσωτερικού κανονισμού και εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας, μετά την εισαγωγή και ψήφιση τους από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ.