ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΦΕΚ

«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159 ΦΕΚ. 199/1-10-2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας»